Vacancies

View all vacancies

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=1460f75531852edb63313a5b31fe1657884bdaa7748913f2445e2f224f1cc64a

Child Care Lawyer - Wrexham County Borough Council

Closing date

26/04/2019

Salary

£36,876 - £39,782 per annum

Job description

Permanent

37 hours per week

Child Care lawyer – dealing primarily with child care work and advising on children's services, you will be a qualified Solicitor, Barrister or Fellow of the Chartered Institute of Legal Executives (with litigation advocacy rights) with experience of advocacy in the courts.

For an informal discussion contact Linda Roberts on 01978 292221.

For an application pack, please contact the Human Resources Service Centre, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY, by telephone on 01978 292012/ Text Relay 18001 01978 292012, email – hrservicecentre@wrexham.gov.uk or download and complete the PDF application form on the web page.

Full web address - English

The Council is committed to developing its bilingual workforce and welcomes applications from candidates who demonstrate their capability to work in both English and Welsh.

Wrexham Council welcomes applications from suitably qualified candidates regardless of race, gender, disability, sexuality, religious belief or age.


CCYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID

CYFREITHIWR GOFAL PLANT - Parhaol

37 awr yr wythnos

£36,876 - £39,782 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID

CYFREITHIWR GOFAL PLANT - Parhaol

37 awr yr wythnos

£36,876 - £39,782 y flwyddyn

yfreithiwr Gofal Plant - ymdrin yn bennaf â gwaith gofal plant a rhoi cyngor ar y gwasanaethau plant, byddwch yn Gyfreithiwr, Bargyfreithiwr neu'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol (gyda hawliau eiriolaeth ymgyfreitha) gyda phrofiad o eiriolaeth yn y llysoedd.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â neu Linda Roberts ar 01978 292221.

I gael pecyn cais, cysylltwch â'r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, ffôn: 01978 292012 / Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012, neu anfonwch neges e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Full web address - Welsh

Reference

Contact